Köln Frühlingsfest 22.01.2017

Chinesischer Kulturverein in Jülich e.V.

于利希中国文化协会

Ansprechpartner:

Vorsitzende: Frau Rui Dong

e-mail: stadong@gmx.de

Tel:+49 176 9260 7362

Stellvertreter: Frau Jinfang Xu

e-mail: jinfang.xu@gmail.com

Tel.: 02461 -57981

 

 

Kontoinhaber (帐户户主): Chinesischer Kulturverein in Jülich (于利希中国文化协会)

IBAN: DE71395501101200190211

Bank (银行): Sparkasse Düren

 

Karl-Theodor-Str.5, 52428 Jülich

Email:info@chinaverein.com